«Նոր Լույս» ՀԿ

Սա աղջիկների զորակցման և զարգացման ծրագիր է։

the Program

Մենթորինգ Փուլ

Հմտությունների զարգացման փուլ

Ավագ խումբ

Ավարտական խումբ

Այս ծրագիրը մի ընտանիք է, որն ինձ քաջալերում և զորակցում է, որ դառնամ այն անձնավորությունը, որը ցանկանում եմ լինել։

 

Մենթորինգ Փուլ

Սա ծրագրի առաջին փուլն է, որն իրազեկում է մենթիներին այն մարտահրավերների մասին, որոնց բախվում են 13-15 տարեկանում։ Այս փուլում մենթիները կենտրոնանում են իրենց անձնական աճի, ինքնագնահատականի և ինքնուրունության վրա։

Հմտությունների զարգացման փուլ

Ծրագրի երկրորդ փուլն է, որը խրախուսում է մենթիների կամավորությունը։ Փուլի ընթացքում զարգանում է մենթիների միջմշակութային գիտակցությունը, ներգրավվելով նրանց տարբեր աշխարհայացքների ուսումնասիրման գործում։

Ավագ խումբ

Ծրագրի երրորդ փուլը մենթիներին տրամադրում է կրթաթոշակներ և բարձրագույն կրթություն ստանալու հնարավորություն։ Սա մեծ աջակցություն է մենթիներին՝ կարիերայի աճի և հաջողության համար։
hy
en_US hy